Overheid


President Bouterse spreekt openhartig met het volk

13-09-2013 | ARCHIEF 2010-2014

President Bouterse heeft op vrijdagmiddag 13 september ruim twee uren uitgetrokken om in Bakana Tori op radio SRS vragen van bellers te beantwoorden. Het radioprogramma gepresenteerd door Limbo begon met een gesprek tussen President Desire Delano Bouterse en Clifton 'Limbo' Limburg. Hierbij kwam de stand van zaken in het land aan de orde en ontvouwde de president enkele van de bezuinigingsmaatregelen die hij wil bediscussieren binnen coalitie en DNA. Enkele voorbeelden die de president noemde, zijn:

 • het inperken van privileges voor hoge ambtsdragers
 • stroomtarieven (EBS) mogelijkerwijs naar draagkracht gaan heffen
 • vergunningstarieven voor bijvoorbeeld wapens en concessies verhogen
 • grondhuurtarieven verhogen om productie/gebruik van het land te stimuleren
 • vrijstelling van belastingen herdefinieren zodat er incentives ontstaan voor de sectoren die stimulans behoeven, bijv de landbouwsector

President Bouterse Te Gast In Radio Programma BTO Op Radio SRS, 13 September 2013

De President gaf uitdrukkelijk aan 'money de' maar toch is het nodig om de eigen uitgaven te bezuinigen zodat er blijvend geld is voor alle verschillende projecten die opgestart zijn en nog zullen volgen.

Over enkele projecten is de President nog niet tevreden, een voorbeeld daarvan is de naschoolse opvang die volgens zijn zeggen "verworden lijkt te zijn tot een money making business". Maatregelen om dit project weer op orde te krijgen, werden tijdens de radio uitzending aangekondigd.

 

Vragen van de gemeenschap
Na 40 minuten werd de telefoonlijn opengegooid voor bellers. Vanuit alle hoeken uit het land werd ingebeld met vragen van persoonlijke of meer algemene aard. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen:

 • het onder water lopen van percelen
 • suggesties voor woningbouw voor 50+-ers en in de vorm van stapelwoningen (flatgebouwen)
 • de mogelijkheid voor het openen van een vakschool in Marowijne
 • wat de status is van de cassavefabriek
 • uitbetalingen die nog niet gedaan zijn
 • en felicitatieboodschappen of gelukwensen aan de President

De President hoort problemen aan van het volk na afloop van een radio interview op Radio SRS, 13 September 2013

Ook na afloop van de uitzending waren de mensen die naar radio SRS toegekomen waren in de gelegenheid om hun persoonlijke zaken aan de President voor te leggen. Alle stukken werden in ontvangst genomen en contactgegevens voor follow-up werden genoteerd.

Met de radiozender werd afgesproken dat de President een uitdraai meekreeg van de ingekomen sms'jes en emails. Met diverse bellers is bovendien in de uitzending zelf al afgesproken dat hun 'case' in behandeling wordt genomen door het kantoor van de President.

NIEUWSBERICHTEN