Overheid


"Oprichting BRICS bank biedt nieuwe perspectieven'

19-07-2014 | ARCHIEF 2010-2014

"Weinigen in Suriname realiseren zich nog hoe bijzonder het was dat Suriname aanwezig was bij de geboorte van dit kind dat straks een sterke wereldburger wordt." Zo sloot President Desiré Delano Bouterse zijn persconferentie over de recente BRICS meeting in Brazilie (15-16 juli 2014) af.

President Bouterse gaf lokale journalisten aan wat er zich zoal heeft afgespeeld op de vergaderdag van 16 juli 2014 in Brasilia, Brazilie. De regeringsleiders van de vijf BRICS landen (Brazilie, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) waren vertegenwoordigd. Daarnaast waren regeringsleiders van CELAC landen - de Caribische, Midden en Zuid Amerikaanse regio - uitgenodigd om aanwezig te zijn in Brazilie.


Visie achter BRICS bank

De BRICS meeting begon met het historische nieuws dat de BRICS bank binnen twee jaren opgericht zal zijn, met als standplaats China. President Bouterse zegt "het is zo'n historisch moment geweest waarbij een aantal landen - de BRICS landen - bij elkaar kwamen om eigenlijk een nieuwe wereldorde te scheppen". President Bouterse gaf aan dat de behoefte voor een nieuwe manier van doen, ontstaan is omdat de verschillen tussen arm en rijk blijven groeien terwijl de economieen verbeteren. De BRICS landen willen meer balans brengen tussen arm en rijk en achtergestelde groepen, waaronder vrouwen en jongeren, laten meeprofiteren van de groei van de totale wereldeconomie. Dat de BRICS landen power vertegenwoordigen blijkt uit simpele cijfers als:

  • 2 van de BRICS landen hebben een permanente zeten in de VN Veiligheidsraad (Rusland, China)
  • de vijf landen samen representeren meer dan 40% van de wereldbevolking
  • de nominale waarde van het BBP van de vijf landen samen is meer dan 17 triljoen USD

Minister Winston Lackin, Buitenlandse Zaken, vult aan dat de BRICS bank wordt opgericht ten behoeve van de ontwikkeling van de zuid-landen. Onderwerpen als gelijkheid, benutten van menskracht, gecombineerd met de inzet van natuurlijke hulpbronnen en gekoppeld aan het thema: social inclusion and sustainable solutions vormen hierbij de rode draad. "Dit betekent een enorme verschuiving in internationale handel en economie. Een diepgaande verandering in de richting die we als wereld opgaan. We zijn een klein land maar hebben wel een belangrijke rol te spelen", aldus Minister Lackin.


Suriname en BRICS

President Bouterse geeft aan dat er mogelijkheden voor Suriname zijn wanneer de BRICS bank opgezet is. De bank zal opgericht worden met 50 miljard USD. Na twee jaar wordt er een fonds ingesteld met een waarde tot 100 miljard USD. De visie van de BRICS, als organisatie zelf, is echter wat belangrijk zal zijn voor Suriname.
"We hebben een gebied in Zuid-Amerika dat we willen behouden als vreedzaam gebied. De vreedzame zone in Zuid-Amerika. Wat hebben wij te bieden als klein land? We zetten natuurlijke en menselijke bronnen in, we maken een belangrijk deel uit van het Amazone oerwoud welke enorm belangrijk is voor het voortbestaan van onze planeet, we hebben voldoende vruchtbaar land, voldoende water, we staan per capita op 1 wat betreft bruikbaar drinkwater, wat de commodity van de toekomst wordt. Kortom we hebben enorm veel bodemschatten." BRICS heeft een visie waarbij ze armere landen en hun hulpbronnen willen ondersteunen zodat de verdeling van rijkdommen eerlijker plaatsvindt. "We moeten straks als samenleving in dialoog gaan om te kijken hoe we van de ontstane situatie gebruik kunnen maken ten vehoeve van de nationale ontwikkeling."

NIEUWSBERICHTEN