Overheid


Ook gouddeal met Newmont draagt goedkeuring DNA

07-06-2013 | ARCHIEF 2010-2014

Op vrijdagavond 7 juni, om 21:50 uur, werd een dag na de ondertekening van de gewijzigde delfstoffenovereenkomst met IAMGOLD, de overeenkomst met een tweede multinational goedgekeurd door het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee.

In een lange vergadering die het grootste gedeelte van de dag duurde, stond de terugkoppeling van de regering op het programma. Naar aanleiding van de uitgebreide consultaties door de commissie van rapporteurs en de discussies die volgden in het parlement was een lijst met pijnpunten opgesteld die de regering in voortgezette onderhandelingen nog moest wijzigen.

Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok, gaf aan dat de wijzigingen conform het parlement opnieuw onderhandeld zijn. Hij presenteerde de nieuwe teksten in de overeenkomst.

Na lange discussies volgde de aanname van de overeenkomst van Newmont met een meerderheid van 27 stemmen. De oppositie verliet grotendeels de zaal en onthield zich van stemming. Hiermee heeft de regering goedkeuring verkregen om de overeenkomst met Newmont te tekenen. 

Na 2 jaar onderhandelen heeft de Republiek Suriname twee nieuwe delfstoffenovereenkomsten kunnen tekenen met zowel IAMGOLD, die haar exploitatie activiteiten uitbreidt, als Newmont, die haar exploitatie activiteiten zal opstarten. De onderhandelingsteams hadden een speciale taak om zoveel mogelijk spin-off voor Suriname te garanderen. De kerngedachte bij beide contracten is dat Suriname met haar rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen de multinationals, met de technische kennis en ervaring, faciliteert.

 

President Bouterse had het laatste woord in de vergadering en benadrukte dit tweede historische moment, welke binnen twee dagen plaatsvond.

"Suriname is een land in ontwikkeling.

Dit is niet de eerste goudwet die wij getekend hebben, maar ik denk dat er toch wel een significant andere benadering is geweest naar de gemeenschap toe - met name de funktionele groepen in onze samenleving. Zij zijn omstandig geïnformeerd en geconsulteerd geworden. 

Een bijzonderheid is ook dat er zoveel, zulke grote aantallen opmerkingen, andere meningen en voorstellen de regering heeft bereikt. Maar ondanks de meerderheid die u heeft in het parlement, heeft u ons teruggestuurd naar de onderhandelingstafel om de gevoelens te berde te brengen.

Ik wil ook dank uitbrengen aan ons Onderhandelingsteam, onze Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en een ieder die heeft meegewerkt aan dit historisch moment.

Wij zijn wat rijker geworden met de behartiging en bevrediging van de belangen van onze natie. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Surinaamse gemeenschap erop mag rekenen dat de volgende overeenkomst, gezien de inzichten die wij gaandeweg - alhoewel pas aan het einde van de rit - hebben opgedaan,  wij daarvan in de toekomst goed gebruik zullen maken. Wij zien de progressie en wij zien de struggles die daarmee gepaard gaan.

Ik wil nogmaals uw goede college, en de totale bevolking feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal. Wij zijn er nog lang niet, maar wij zijn aangemoedigd met het besluit van vandaag. Nogmaals, mijn grondige dank."

NIEUWSBERICHTEN