Overheid


HI en LVV starten landelijke controle op bestrijdingsmiddelen

23-05-2014 | Actueel

De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie (HI) is samen met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) gestart met de landelijke controle op bestrijdingsmiddelen. Er zal gecontroleerd worden of de winkeliers zich houden aan de wettelijke regelingen die gelden voor de verkoop, etikettering en opslag van bestrijdingsmiddelen. Landbouwchemicaliën ,waaronder gramoxone en paraquat mogen nooit in supermarkten worden verkocht.

"Er zijn nogal wat huishoud bestrijdingsmiddelen die in een vreemde taal geëtiketteerd zijn. Ook  zijn er een aantal illegale producten in het land die niet geregisteerd staan en mogelijk giftige stoffen bevatten. Het is niet verantwoord dat het in huishoudens gebruikt wordt", zegt Alies van Sauers, hoofd van de afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. De landelijke controle vindt plaats in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling,  Buro Openbare Gezondheidszorg,  de Economische Controle Dienst, Nimos, Bureau Nationale Veiligheid, bestuursdiensten en districtscommissariaten.

Een aantal diensten gaan in het veld om te controleren en de winkeliers uit te leggen, hoe de opslag moet plaatsvinden. Ook aan de importeurs zal er informatie worden verstrekt over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen geeft van Sauers aan.

Er zijn in de afgelopen periode diverse bijeenkomsten gehouden met de stakeholders. Bij de bijeenkomsten zijn de stakeholders getraind over de gevaren en de aanpak van bestrijdingsmiddelen. Nadat er een bekendmaking was geplaatst in de Overheidskrant en via lokale tv stations was er een overbruggingsperiode ingesteld van ruim een maand, die reeds verlopen is. Verder zijn ook de Chinese Verenigingen op de hoogte gesteld van de landelijke aanpak.

Uit de verschillende stakeholders zijn er focal points geïdentificeerd, met wie er frequent contact onderhouden zal worden. Op 19 mei 2014 heeft de laatste instructiebijeenkomst plaatsgevonden met alle stakeholders op het ministerie van LVV, waarbij de opdracht is gegeven tot landelijke controle. Elke stakeholder heeft de bevoegdheid om op te sporen en aan te manen. In afstemming met de politie en ECD zal er worden overgegaan tot in beslag name na vaststelling van de overtreding.

 

NIEUWSBERICHTEN