Overheid


Minister Lackin ontmoet de Secretaris Generaal van de OAS

25-09-2013 | Archief

De Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. W. Lackin had in de marge van de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een bilateraal onderhoud met de Secretaris Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Jose Miguel Insulza, en zijn adviseurs op woensdag 25 september 2013. De Minister was hierbij vergezeld van de Ambassadeurs Niermala Badrising, Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS en Michel Kerpens, alsmede Mw. Gladys Abdoelsaboer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het doel van dit bilateraal onderhoud was om diverse vraagstukken in de relatie met de OAS te bespreken en om na te gaan hoe Suriname, in haar rol als Pro Tempore voorzitter van UNASUR, zou kunnen bijdragen aan een toekomstige coöperatie tussen de OAS en UNASUR.  In dit kader gaf Minister Lackin aan dat er binnen UNASUR vooralsnog geen consultatie-mechanismen bestaan voor betrokkenheid van derden als waarnemers  binnen voornoemde organisatie. Het ligt in de bedoeling dat tijdens het voorzitterschap van Suriname hieraan aandacht zal worden besteed.

Tijdens het bilateraal onderhoud werd van gedachten gewisseld over de bijzondere rol, die de jeugd en jongeren vervullen in de nationale ontwikkeling van landen en het belang van onderwijs. Hierbij werd door Minister Lackin  gerefereerd naar de committering van de President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse, om een Sociaal Akkoord aan te gaan met volk.  Hij ging nader in op de sociale agenda van het ontwikkelingsprogramma van de Republiek Suriname, waarbij onder meer ontwikkeling van de jeugd, educatie, volksgezondheid huisvesting en werkgelegenheid centraal staan.

De Secretaris-Generaal vestigde de aandacht van Minister Lackin op het door de OAS uitgebracht rapport m.b.t. de drugsproblematiek in de Amerika's.  Voornoemd rapport ligt nog ter discussie binnen de OAS en de internationale gemeenschap. Door Insulza werd de hoop uitgesproken dat met dit rapport een aanzet is gegeven voor de discussies, welke gevoerd zullen worden tijdens de in 2016 te houden VN conferentie inzake Drugs. In het kader van het OAS rapport is tevens van gedachten gewisseld over de bestrijding van drugs en drugsgerelateerde criminialiteit en i.h.b. de uitdagingen welke landen ondervinden bij de aanpak hiervan.

Minister Lackin verschafte hierbij informatie aan de SG over de aanpak van dit vraagstuk door Suriname zowel op nationaal niveau als op regionaal - en internationaal niveau, i.s.m. met belangrijke partners in de regio.

Minister Lackin informeerde de OAS Secretaris-Generaal tevens over belangrijke economische ontwikkelingen in Suriname en de effecten hiervan op het proces van duurzame groei en ontwikkeling.

Tot slot van het bilateraal onderhoud benadrukte de SG dat op korte termijn verdere invulling gegeven zal worden aan het  versterken van het OAS kantoor in Suriname.

 

NIEUWSBERICHTEN