Overheid


Minister Lackin houdt toespraak tijdens de 68e AVVN

30-09-2013 | Archief

Minister Winston G. Lackin,  heeft de 68e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York op Maandag 30 septemberr 2013 toegesproken.

Tijdens zijn toespraak werden er  verscheidene onderwerpen rondom het thema van de vergadering: "het leggen van het fundament van de ontwikkelingsagenda na 2015", naar voren gebracht.

Realisatie van de Millennium Ontwikkelingsdoelen is een belangrijke stap voor het terugdringen van de ergste vormen van onderontwikkeling in de wereld, benadrukte de bewindsman.

Om daadwerkelijk de Millennium Ontwikkelingsdoelen te realiseren moet er eerst een heroriëntatie van de nationale verantwoordelijkheden van staten, alsook van de internationale gemeenschap plaatsvinden.Zo ook werd aangegeven dat de ontwikkelingsagenda van na 2015 gericht moet zijn op de meest kwetsbare burgers in de samenleving, met de nadruk op vrouwen, kinderen, seniore burgers en mensen met een beperking.

Minister Lackin bracht ook de situatie rondom de economische wereld crisis aan de orde. Deze crisis heeft een heel schadelijk effect op landen met een laag inkomen en die door internationale financiële Instituten, alsmede die van de Verenigde Naties worden aangemerkt als landen met een hoger gemiddeld inkomen.

De bewindsman gaf verder ook een uiteenzetting van de vele projecten die Suriname in uitvoering heeft in samenwerking met verschillende organisaties, met als primair doel duurzame ontwikkeling te realiseren.

Tevens werd ook aangegeven dat Suriname thans beleidsmaatregelen treft om de problematiek rondom niet-overdraagbare ziekten aan te pakken, alsook zorg te dragen voor verbetering van onderwijs, waarbij prioriteit wordt gegeven aan jongeren.

Ook de situatie tussen Israel en Palestina werd benadrukt, waarbij de bewindsman de hoop uitsprak voor een oplossing gericht op de tot standkoming van 2 soevereine staten, hetgeen de volkeren van beide naties in de gelegenheid moet stellen om in vrede met elkaar te leven.

Tenslotte gaf Minister Lackin aan dat Suriname precies een maand geleden het Pro Tempore Voorzitterschap van de Unie van Zuid Amerikaanse Staten (UNASUR) heeft overgenomen. En gedurende haar Voorzitterschap zich committeert om de doelen van UNASUR te zullen nastreven, daartoe bijdragende aan internationale vrede en veiligheid en duurzame ontwikkeling.

 

NIEUWSBERICHTEN