Overheid


Minister Adhin Start Nieuwe Opleidingen voor Leraren in ICT

01-08-2014 | Archief

 

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen begint Minister Adhin, in October aanstaande, 2 nieuwe opleidingen via het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL).

De eerste opleiding betreft computer based eduaction, en het is bedoeld om moderne technologie op scholen in te zetten ter ondersteuning van het bestaande curricullum. Deze opleiding is een 2 jarige LO opleiding.

De tweede opleiding betreft onderzoeks gericht onderwijs op basis van toegepaste wetenschap en technologie. Deze opleiding is een 3 jarige Bachelors opleiding.

De opleidingen zijn in eerste instantie bestemd voor leerkrachten die reeds werkzaam zijn op de basisscholen en VOJ scholen en voor leerkrachten die ICT onderwijs verzorgen in het middelbaar onderwijs. De opleidingen hebben een internationaal karakter vanwege het internationaal Wetenschappelijk Kader dat meewerkt.

Minister Adhin heeft de afgelopen periode maar vooral tijdens zijn bezoek aan Washington DC, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Ministers van Onderwijs van de OAS, deskundigen wereldwijd benaderd en bereid gevonden om samen met Surinaamse deskundigen,deze opleidingen op te zetten. Het zijn unieke opleidingen die in deze vorm nog niet te vinden zijn in onze eigen regio.

Een deel van de deskundigen was deze week in Suriname voor afrondende werkvergaderingen met hun Surinaamse collegas.

Deskundigen betrokken bij deze opleidingen zijn:

Professor Dr.Fred Mednic oprichter van Teachers Without Borders en Professor aan de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten van Amerika. Deze Universiteit staat in de USA (en de wereld) op de eerste plaats voor haar Onderwijs programmas.

Professor Dr. Rossana Silva, Secretaris Generaal van de Coimbra groep van Braziliaanse Universiteiten en Scientist van beroep, die met verschillende Braziliaanse Universiteiten en deskundigen een bijdrage zullen leveren. Van Puerto Rico doen mee de professoren betrokken

Professor Dr.Padmandhan Seshaiyer, scientist en wiskundige in de USA, belast met science Education, winnaar van de Presisentiele prijs voor Science Teachers en werkzaam op George Mason University en betrokken bij science programmas op Princeton University (ook een top University)

Docenten Hoger Onderwijs Belgie, Dr.Wim Mees en Drs.Bjorn Roes die voornamelijk kennis hebben van de praktische vaardigheden en toepassingen.

Professoren betrokken bij het space program en scientists van de UMET university in Puerto Rico onder leiding van hun Rector Professor Dr.Padin die nu in Peru assisteert met science en ict in education programmas.

Uit Belgie particpeert ook nog Professor Dr.Jean Piere de Greve, Astrofysicist en bestuur van Technopolis, het Science Centrum in Belgie.

Ondanks de top kwaliteit van de opleidingen en het Internationaal Nivo, is men erin geslaagd de kosten per student laag te houden. Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft in samenwerking met The Institute (International Institute for Education for Development) onder leiding van Professor Dr. Rossana Silva van Brazilie, wereldwijd beurzen weten te verkrijgen voor Surinaamse studenten aan deze opleidning die buiten Suriname gemiddeld 30.000 US dollars kost. Surinaamse Studenten betalen slechts 1700 US dollars per academisch jaar eventueel zelfs in kavels. Het ministerie van Onderwijs heeft gesprekken gevoerd met de NOB (Nationale Ontwikkelings Bank) en overige financiele instituten om de studenten een studielening te verstrekken.

Het ministerie hoopt met de introductie van deze opleidingen de competenties van de 21e eeuw te kunnen introduceren in haar Onderwijs systeem en rekent op termijn op betere studie resultaten.

NIEUWSBERICHTEN