Overheid


Meet the People - President spreekt met overlegorgaan Commewijne

05-08-2014 | ARCHIEF 2010-2014

President Desiré Delano Bouterse heeft op 05 augustus 2014 in Meerzorg Commewijne deelgenomen aan een gemeenschappelijke Ied viering op uitnodiging van het overlegorgaan van de verschillende moslim stromingen van het district: het Overlegorgaan Moslims Commewijne.
 
President Bouterse zegt dat we vanuit een gemeenschappelijk belang naar de toekomst moeten kijken. Bij de bijeenkomst in Commewijne waren vertegenwoordigers van 43 moskeeën aanwezig. Van de ruim 25,000 inwoners in Commewijne zijn er 19,000 lid van een moskee. De President zegt blij te zijn dat er ondanks verschillen denkrichtingen binnen de religie er toch gemeenschappelijk opgetreden wordt in het geloof en het overlegorgaan.

President Bouterse zegt dat we vanuit een gemeenschappelijk belang naar de toekomst moeten kijken. Bij de bijeenkomst in Commewijne waren vertegenwoordigers van 43 moskeeën aanwezig. Van de ruim 25,000 inwoners in Commewijne zijn er 19,000 lid van een moskee. De President zegt blij te zijn dat er ondanks verschillen in denkrichtingen binnen de religie er toch gemeenschappelijk opgetreden wordt in het geloof en het overlegorgaan.

President Bouterse zegt dat Suriname reeds in 1997 is toetreden tot de Organization of Islamic Cooperation (OIC), ondanks dat er intern geprobeerd is dit tegen te houden. "Het staat in onze grondwet, dat eenieder vrij is welk geloof dan ook te belijden en dat we respect moeten hebben voor elkanders geloof. En ik heb het in KKF al gezegd(02 augustus bij de Ied Milan viering)dat we als klein landje een voorbeeld voor de wereld kunnen zijn door te laten zien hoe we met zo veel groepen en religiën vriendschappelijk samen kunnen leven." En dat is belangrijk voor Suriname, immers, zo zegt de President "als je ontwikkeling wil in een land, heb je rust nodig in je land".

Richt je op onderwijs door het toegankelijk te maken, en laat de mensen toegang hebben tot financiële middelen. Dat zijn de peilers waar de President en zijn partij voor staan, zodat het gevecht tegen armoede - onze enige echte vijand - gewonnen kan worden. Enkele sprekers bedankten de president voor de invoering van deze naschoolse opvang. President Bouterse haakte hierop in:
"Daarom hebben we gezegd:
- laten we schoolgeld afschaffen,
- laten we de kinderen verzekeren zodat moeders geen problemen hebben op dat stuk,
- laten we ouders tegemoet komen met een verhoging van de kinderbijslag,
dat is niet populair willen doen, maar dat heeft te maken met een concept van: educatie toegankelijk maken. Daarom hebben we bijvoorbeeld naschoolse opvang - natuurlijk zijn er hier fouten gemaakt - maar het gaat erom dat ouders tot een uur of 5 rustig  kunnen werken, in de wetenschap dat hun kind veilig op school is, dat hun kind nuttig bezig gehouden wordt en een bordje eten heeft. Als we het project nu goed uitwerken en in de buurten lokale leveranciers inzetten voor de aanlevering van vis, kip en groente, dan is er lokale productie en dan zijn er lokale inkomsten."

Een van de problemen, genoemd in een schrijven dat werd aangeboden door de moslimgemeenschap van Commewijne aan de President, zijn de bijna overvolle begraafplaatsen. Er is gevraagd naar uitbreiding van de begraafplaatsen zodat geliefden die overlijden een laatste rustplaats kunnen vinden. Ook is er door diverse sprekers aangegeven dat er nog veel problemen zijn rondom perceeluitgifte en woningnood in het district. Onder andere de aanwezige DC Pollack, heeft aangegeven hieraan te werken en ervoor zorg te dragen dat de grootste vraagstukken nog deze regeerperiode worden opgeheven. De President heeft aan het overlegorgaan gevraagd om de mensen die het langst in woningnood verkeren of het ergst in woningnood verkeren, eerst aan te dragen bij de DC en ROGB.

 

 

NIEUWSBERICHTEN