Overheid


Jaarrede 2014: "Kader is dringend nodig voor onze ontwikkeling"

30-09-2013 | ARCHIEF 2010-2014

Op maandag 30 september 2013 heeft President Desiré Delano Bouterse de Jaarrede gehouden betreffende het dienstjaar 2014. Tevens is de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 aangeboden aan De Nationale Assemblee.

In zijn jaarrede heeft de President het volk bedankt voor haar begrip en geduld voor wat betreft de nog niet uitgevoerde plannen. De President benadrukte echter dat er in de achterliggende maanden al veel verlichting is gebracht op het gebied van de sociale lasten van de bevolking. Zo noemde de President de verlichting voor ouderen met de verhoging van AOV en gratis gezonheidszorg. De verlichting voor gezinnen met de verhoging van kinderbijslag, de basiszorgverzekering voor kinderen t/m 16 jaar, de vakantie werkprojecten die zorgen voor een zakcentje en de naschoolse opvang.

Als prioriteiten gelden nog steeds dezelfde onderwerpen van het beleid, welke ook zijn aangegeven in het Ontwikkelings Plan 2012-2016, te weten: de sociale agenda, scholenbouw, schooltransport, veiligheid in al haar facetten, sport en recreatie, ontwatering, water, elektriciteit, woningbouw, agrarische productie (waaronder tuinbouwkassen) en agro processing.

Overigens merkte de President op dat bij het uitvoer van de prioriteitenagenda 'zelfwerkzaamheid' van de bevolking een grote rol zal spelen. Een van de voorbeelden die de President trots aanhaalde is de inspanning van de vrouwen op Asidogron waar 500 ha. geplant word.

Naast de prioriteiten van het algemene beleid van de Regering Bouterse-Ameerali zal in 2014 de nadruk verder liggen op:

  • Reconstructie van het Financieel Beheer
  • Aanpassing Algemeen Pensioenstelsel
  • Water- en elektrificatie voorziening in alle districten
  • Veiligheidsbeleid
  • Infrastructuur & Woningbouw
  • Voortzetteing van het tuinbouwkassen project
  • Verruiming van het Agrarisch Krediet Fonds
  • Invoering van de PSA wet

Nu de ontwikkelingen snel gaan, is er een dringende behoefte aan kader. Hiertoe zal onder andere de studiebeursvoorzieningen geevalueerd worden en zal het onderwijs doorgaan met het invoeren van hervormingen. De President bracht in herinnering dat alleen de regering geen ontwikkeling kan brengen en riep op tot verdere samenwerking tussen de regering en andere landen enerzijds, maar ook tussen regering en private sector. Onder andere monetaire maatregelen die bedoeld zijn om de sociale agenda uit te voeren, zal een belangrijk gespreksonderwerp zijn tussen regering en bedrijfsleven. "Het kan niet zo zijn dat u en ik hetzelfde betalen voor een cub water als iemand op Pontbuiten. En topsalarissen zullen echt voor hun eigen benzine moeten gaan betalen. We moeten het geheel wat rechter maken en dat zullen we gezamenlijk moeten doen."

 

Lees hier de volledige Jaarrede 2014


NIEUWSBERICHTEN