Overheid


Ied Milan boodschap: vrede is wat we met de wereld kunnen delen

02-08-2014 | ARCHIEF 2010-2014

Op een speciale Ied Milan viering van het Nationaal Moslim Platform in de zaal van KKF werd op zaterdag 2 augustus door President Desiré Delano Bouterse en vertegenwoordigers van religieuze organisaties stilgestaan bij het afronden van de Ramadhan en de universele boodschap van vrede.

De President zij blij te zijn aanwezig te zijn bij de viering die in het teken stond van eenheid. De President gaf aan dat de wereld op het moment door diepe dalen gaat door conflicten van verschillende aard. "Maar laten wij niet vergeten: wij hebben misschien als bescheiden land nauwelijks een stem in het wereldgebeuren, maar WIJ hebben de niet te onderschatten kracht van het voorbeeld voor de wereld! Ja, wij allen samen hier in dit land in eenheid en verdraagzaamheid: Indianen, Binnenland-bewoners, Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Libanezen, Palestijnen en zelfs Zuid-Amerikanen, Europeanen en alle andere gewaardeerde bevolkingsgroepen van waar ook ter wereld. Maar vooral ook onze verscheidenheid alhier aan waardevolle religieuze overtuigingen in vredige samenleving met elkander: Moslims, Hindoes, Christenen, Volle Evangelisten en Pinsterzendingen, Javanisten, Boeddhisten, Joden en alle andere gewaardeerde gezindten!"

De aanwezigen in KKF vormden een afspiegeling van de verscheidenheid die de Surinaamse samenleving zo eigen is.

De President had voor de Moslims van Suriname nog een extra ode.
"Ik ben blij, dat u als Moslims van Suriname, zeker in de afgelopen circa 15 jaar, hebt getoond een toonbeeld van rechtgeaarde Moslims te zijn, een voorbeeld van geduld, beheersing en respect voor elkaar. Want vooral op u is in deze  afgelopen 15 jaar een zware wissel getrokken, vanwege het leed en de pijn die miljoenen Moslims in de wereld steeds moeten doorstaan. U voelt als geloofsgenoten die pijn van die Broeders, Zusters en Kinderen elders in de wereld, in uw hart en in uw ziel. U gaat door een zware beproeving. U hebt desalniettemin steeds gereageerd als voorbeeldige en geestelijk sterke gelovigen/mensen, door bewust te kiezen voor nog meer gebed en devotie tot Allah, de Barmhartige, teneinde de kracht te geven aan de mensheid tot het bereiken van een oplossing, voor een betere wereld, voor rechtvaardigheid en voor menselijkheid. U heeft uw Broeders en Zusters aldus nooit in de steek gelaten, en u heeft vooral, niet alleen de naam van Suriname als vredig land hoog gehouden, u heeft met uw geduld ook enorm bijgedragen aan het behoud van vrede en verdraagzaamheid in ons geliefd Suriname."

 

Lees hier de volledige Ied-Ul-Fitr boodschap.

NIEUWSBERICHTEN