Overheid


Door Suriname bij OAS ingediende convocatie over grondenrechten aangenomen

07-06-2014 | Archief

In de marge van de op 5 juni 2014 werd in het kader van de 44ste reguliere sessie van de Algemene Vergadering van de OAS, de resolutie ingediend door Suriname, "Convocation of the Meeting of Governmental Experts on Land Rights, Natural Resources, Development and Consultation: Experiences and Challenges", aangenomen. Met de aanname van deze resolutie wordt de Permanente Raad van de OAS belast met het bijeenroepen van deze vergadering. 

Deze resolutie is een initiatief van Suriname en dient voornamelijk gezien te worden tegen de achtergrond van de inspanningen van de Regeringen van ons land om te komen tot duurzame oplossingen van het vraagstuk van het spanningsveld tussen de claim op territoriale woorgebieden door lokale gemeenschappen en ontwikkelingsinitiatieven. Een belangrijk voorbeeld hierbij is de implementatie van het vonnis in de zaakSaramaka People vs. Suriname(het Saramaka vonnis). Door de Regering van Suriname wordt groot belang gehecht aan het oplossen van dit vraagstuk en de implementatie van het vonnis.

Het vraagstuk dat onderdeel vormt van wat in Suriname bekend staat als het "grondenrechtenvraagstuk", is prevalent in een aantal landen op het Westelijk Halfrond waaronder Peru, Chili, Bolivia, Brazilie, Argentinie en Nicaragua en vormt een potentiele bron voor sociaal conflict. Het vraagstuk van grondenrechten in relatie tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen heeft de potentie om ontwikkeling, investeringen en de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen te ontwrichten. De wijze hoe door de Regering op deze spanningsvelden wordt gereageerd, speelt een belangrijke rol bij de uitkomst daarvan.

Met het organiseren van een vergadering van (regerings-)experts krijgen Suriname en overige OAS lidlanden middels uitwisseling van ervaringen met elkaar en gepecialiseerde instituten de gelegenheid te leren van de ervaringen, praktijken en uitdagingen van andere landen en meer kennis en deskundige informatie op te doen. 

De OAS wordt door Suriname gezien als de voornaamste organisatie voor het facliteren van horizontale samenwerking in dit kader. Dit, vanwege de ruime expertise waarover de Organisatie beschikt op het gebied van o.a. grond en de verdeling daarvan, maar ook op het gebied van conflict preventie als mechanisme voor het aanpakken van moeilijke en contentieuze kwesties.

Volgens planning zal de vergadering van experts plaatsvinden in het eerste kwartaal van het jaar 2015.

NIEUWSBERICHTEN