Repatrianten allemaal in overheidsquarantaine

Repatrianten allemaal in overheidsquarantaine

Alle ingezetenen die terug moeten worden gebracht naar Suriname zullen voortaan in overheidsquarantaine moeten. Dit besluit is kenbaar gemaakt door het COVID-19 Managementteam tijdens de persconferentie van 06 april 2020 door overste Daniëlle Veira. De overheid nam dit besluit omdat er personen zijn geweest in thuisquarantaine die zich niet aan de regels hebben gehouden.
President Bouterse buigt zich over COVID-19 vraagstuk

President Bouterse buigt zich over COVID-19 vraagstuk

President Desiré Bouterse heeft zich enkele dagen teruggetrokken om zich met andere toppers te buigen over het COVID-19 vraagstuk. “U weet COVID-19 heeft de wereld in zijn macht. Het is een enorme crisis. Elk land lijdt eronder en er zijn enorme kosten aan verbonden. Wij hebben ons teruggetrokken om na te gaan hoe wij de consequenties die voortvloeien uit het geheel binnen wettelijke regelingen moeten aanpakken.”
Staatsolie-directeur ontkracht informatie over verkoop olievoorraden blok 58

Staatsolie-directeur ontkracht informatie over verkoop olievoorraden blok 58

“Alleen Staatsolie kan beslissen over aardolie gerelateerde aangelegenheden. Dat is bij wet geregeld,” zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut ontkracht hij geruchten als zouden er momenteel plannen zijn om de olievoorraden in blok 58 in het Surinaamse kustgebied te verkopen. “De samenleving hoeft zich niet druk te maken over onze olievoorraden. Onze olievoorraden zijn veilig bij Staatsolie. Er is geen enkele behoefte op dit moment om met iemand daarover zaken te doen.”
Eenheden belast met controle moeten instructies in acht nemen

Eenheden belast met controle moeten instructies in acht nemen

Eenheden die tijdens de partiële lockdown belast zijn met de controle van dispensatiepasjes moeten de instructies die onder meer per schrijven zijn vastgelegd, opvolgen. Kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal COVID-19 Managementteam zegt dat het team vaker berichten heeft ontvangen dat de pasjes, ondanks die getekend en gestempeld zijn, door individuen niet altijd worden geaccepteerd als te zijn een pas die valide is. Hij vroeg de aandacht van de ambtenaren die belast zijn met de controle van deze pasjes om zich te houden aan de instructies die hierover zijn gegeven. Volgens de functionaris worden namelijk ernstige problemen ondervonden in de verdere uitvoering van werkzaamheden.
Aspecten veiligheid land zijn in place

Aspecten veiligheid land zijn in place

Ondanks de partiële lockdown zijn alle aspecten voor wat de beveiliging van het land betreft in place. “Het beveiligen van het land is niet alleen wanneer wij militairen in uniform zien.” Er zijn volgens kolonel Jerry Slijngard een aantal manieren waarop deze veiligheid gegarandeerd wordt en deze manieren zijn allemaal in place. Tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam op vrijdag 3 april zei kolonel Slijngard dat er zichtbare controleposten zijn. Echter zijn er ook andere manieren die getroffen worden om ervoor te zorgen dat in elk geval de personenverkeersstromen worden gecontroleerd.
“Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn”

“Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn”

“Het is een prachtig moment voor Suriname. Het is allemaal ontzettend goed nieuws voor de toekomst van Suriname. Ik hoop dat iedereen wakker wordt.” Zo reageert Staatsolie-directeur Rudolf Elias op de tweede significante olievondst in het Surinaamse kustgebied. De oliegiganten Apache en TOTAL alsook president Desiré Bouterse hebben op 2 april 2020 melding gemaakt van de tweede succesvolle vondst in Blok 58, en wel in de olieput Sapakara West 1.
President Bouterse condoleert familie COVID-19 overledene

President Bouterse condoleert familie COVID-19 overledene

De eerste dodelijke slachtoffer van COVID-19 in Suriname is genoteerd. Op vrijdag 3 april 2020 overleed een man die als een der positief besmette personen in Suriname bekend was gemaakt. Op de website van het Nationaal COVID-19 Managementteam is intussen aangegeven dat Suriname 1 COVID-19 overledene telt. Er komt echter geen wijziging in het aantal positief besmette gevallen, dat op 10 staat. Drie personen zijn intussen uit het ziekenhuis ontslagen, maar moeten nog een week thuis in quarantaine zitten om vervolgens een exit screening te ondergaan. Pas daarna kunnen zij als genezen worden verklaard.
President Bouterse feliciteert Suriname met tweede significante olievondst

President Bouterse feliciteert Suriname met tweede significante olievondst

President Desiré Bouterse feliciteert de Surinaamse samenleving met de tweede significante olievondst in het Surinaamse kustgebied. De president brengt de felicitaties over nadat hij op 2 april 2020 dit nieuws heeft ontvangen van Staatsolie-directeur Rudolf Elias. De oliegiganten Apache en TOTAL hebben op dezelfde dag melding gemaakt van deze vondst in Blok 58, en wel in de olieput Sapakara West 1.
Overste Veira terug bij COVID-19 Managementteam

Overste Veira terug bij COVID-19 Managementteam

Luitenant-kolonel Danielle Veira is terug bij het Nationaal COVID-19 Managementteam. De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is in zelf quarantaine gegaan nadat zij in contact was gekomen met een diplomaat, die COVID-19 positief testte. Samen met Veira kozen ook andere leden van het Managementteam om zichzelf af te zonderen.
President Bouterse feliciteert Suriname met tweede significante olievondst (1)

President Bouterse feliciteert Suriname met tweede significante olievondst (1)

President Desiré Bouterse feliciteert de Surinaamse samenleving met de tweede significante olievondst in het Surinaamse kustgebied. De president brengt de felicitaties over nadat hij op 2 april 2020 dit nieuws heeft ontvangen van Staatsolie-directeur Rudolf Elias. De oliegiganten Apache en TOTAL hebben op dezelfde dag melding gemaakt van deze vondst in Blok 58, en wel in de olieput Sapakara West 1.
Wegknippen polsbandjes onverantwoordelijk gedrag

Wegknippen polsbandjes onverantwoordelijk gedrag

Het wegknippen van de polsbandjes door personen in quarantaine wordt door kolonel Jerry Slijngard getypeerd als onverantwoordelijk gedrag. Kolonel reageerde hiermee tijdens de persconferentie op woensdag 1 april op de opmerking van een journalist, die doorgaf dat personen die in quarantaine geplaatst waren, hebben doorgegeven gedurende dertien dagen geen bezoek te hebben gehad van het BOG en uiteindelijk de polsbandjes hebben doorgeknipt.
Zorgvuldige voortzetting repatriatievluchten

Zorgvuldige voortzetting repatriatievluchten

De Surinaamse regering stelt alles in het werk om burgers die door internationale COVID-19 maatregelen in het buitenland zijn gestrand, huiswaarts te brengen. Voor vandaag, 2 april 2020, staat een SLM vlucht vanuit Miami met ongeveer 100 passagiers op schema. Dit deelde Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationale COVID-19 Management Team (NCMT) mee tijdens de reguliere persconferentie.
BREAKING NEWS: Tweede significante olievondst Suriname

BREAKING NEWS: Tweede significante olievondst Suriname

Wij zijn verheugd u mee te delen dat Apache hun tweede significante olievondst kenbaar heeft gemaakt in het diepzeegebied van Suriname. De put waar geboord is heet Sapakara West-1.
Negende persoon positief getest

Negende persoon positief getest

Het aantal positief geteste COVID-19 gevallen staat op negen. Dit deelde Minouche Bromet, directeur van het Bureau voor de Opebare Gezondheidszorg (BOG) namens het ministerie van Volksgezondheid op dinsdag 31 maart 2020 mede tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.
Persconferentie COVID-19 Managementteam verplaatst naar Congreshal

Persconferentie COVID-19 Managementteam verplaatst naar Congreshal

In navolging van de door de regering opgevoerde instructies heeft het Nationaal COVID-19 Managementteam ook maatregelen getroffen om zijn persontmoetingen en de informatievoorziening aan de samenleving op een veilige manier te laten plaatsvinden. Hierbij zijn diverse voorstellen, gedaan door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en individuele mediawerkers, meegenomen.