President Bouterse vraagt begrip voor verscherping maatregelen oostgrens

President Bouterse vraagt begrip voor verscherping maatregelen oostgrens

“Waar wij eerder bang voor waren, dreigt nu inderdaad op ons af te komen. De regering stond op het punt om de COVID-19 maatregelen te versoepelen.” Dit zegt president Desire Bouterse tijdens de inleiding van zijn toespraak op 29 april 2020, naar aanleiding van de verontrustende situatie op de oostelijke grens.
President Bouterse: “W’o dringi dresi, wakti siki”

President Bouterse: “W’o dringi dresi, wakti siki”

Het COVID-19 team heeft naar aanleiding van de alarmerende situatie op de oostgrens het terzake geldende protocol in werking gesteld. Dit is gebeurd nadat het team op 27 april de officiële informatie binnenkreeg over 12 besmetting op grens en wel aan de Franse kant. Even later kwam ook de melding binnen van vijf besmette bootsmannen aan de Franse kant, die met meerdere mensen in contact zijn gekomen, waaronder ook mensen aan de Surinaamse zijde van de grens. Dit zegt president Desiré Bouterse in de inleiding van zijn toespraak op 29 april 2020.
Politieke partijen geïnformeerd over COVID-19 toestand en voorbereidingen verkiezingen

Politieke partijen geïnformeerd over COVID-19 toestand en voorbereidingen verkiezingen

President Bouterse heeft als regeringsleider politieke organisaties in Suriname geïnformeerd over de COVID-19 toestand en de voorbereidingen van de aankomende verkiezingen. De vergadering is in het COVID-19 management en mediacentrum gehouden op maandag 27 april 2020. Het staatshoofd is tijdens dit informatiemoment ondersteund geworden door de minister van Binnenlandse Zaken, Maikel Noersalim, directeur van dit departement, Putridewi Amatsoemarto, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Luitenant-Kolonel Danielle Veira, de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun en de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Eugene Merkus.
Partiële lockdown opnieuw verlengd; overbruggingspakket komende week

Partiële lockdown opnieuw verlengd; overbruggingspakket komende week

De huidige partiële lockdown maatregelen in verband de COVID-19 crisis worden met opnieuw twee weken verlengd. Zo maakt president Desiré Bouterse bekend in een televisietoespraak op vrijdag 24 april 2020. Dit besluit heeft vooral te maken met de situatie in de grensgebieden. “Hoewel we overwegend in de kustvlakte het virus goed beheersen, is er, aldus het staatshoofd, nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als in het zuiden.
Van der San: “Omstandigheden rond COVID gaan verkiezingen beïnvloeden”

Van der San: “Omstandigheden rond COVID gaan verkiezingen beïnvloeden”

De omstandigheden die zich momenteel voordoen rond COVID-19 gaan sowieso de verkiezingen van 25 mei 2020 beïnvloeden. Dit zegt Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President op woensdag 20 april in het actualiteitenprogramma ACTUA. Hij benadrukt dat het niet gaat om beïnvloeding van het technische of wettelijke geheel van de stembusgang, maar om de uitvoering.
Plannen repatriatievluchten vereist goede afweging

Plannen repatriatievluchten vereist goede afweging

Het uitvoeren van een repatriatievlucht gebeurt niet zomaar. Zo’n operatie vereist een goede afweging van zaken zoals dat tot nu toe het geval is geweest. Op maandag 20 april 2020 zijn de eerste 232 repatrianten die in Nederland gestrand waren met een door SLM uitgevoerde repatraitievlucht in Suriname aangekomen.
Verklaring directeur, Luitenant-Kolonel, Veira mbt kwestie Cairo

Verklaring directeur, Luitenant-Kolonel, Veira mbt kwestie Cairo

Luitenant-Kolonel, Daniella Veira: Ik had beloofd te komen met een statement inzake een kwestie waarbij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) genoemd en besproken wordt.
Speciale luchtvracht-charter uit en naar Nederland

Speciale luchtvracht-charter uit en naar Nederland

Voor luchtvracht van en naar Nederland, dat nu stagneert, komt er een oplossing. Er wordt een chartervliegtuig ingehuurd bij TUI. Dit is specifiek bedoeld voor vracht. Geen personenvervoer. Het initiatief hiertoe is genomen door vrachtbedrijf PICO, gevestigd in heel Suriname in samenwerking met de Nederlandse counterpart Surinam Air Cargo. Volgens Otto Beek, Algemeen directeur van beide bedrijven en zijn manager Ernesto Burke heeft de informatiestroom uit hun 20 kantoren (Suriname en Nederland) uitgewezen hoe groot de vraag is en hoeveel mensen gedupeerd zijn door de onmacht vanwege het coronavirus.
COVID-19 persconferentie verschoven naar vrijdag

COVID-19 persconferentie verschoven naar vrijdag

De eerstvolgende persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT) wordt gehouden op vrijdag 24 april a.s. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de meest dringende follow up maatregelen die moeten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de financieel-economische gevolgen op te vangen.
Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

De eerste repatriatievlucht uit Nederland is vlot afgehandeld. Vanuit Nederland heeft de organisatie die in Suriname belast was met het terughalen van de gestrande ingezetenen positieve reacties ontvangen. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) toont zich ingenomen hiermee.
Directeur Glomac spreekt aantijgingen aan adres First Lady tegen

Directeur Glomac spreekt aantijgingen aan adres First Lady tegen

“Met de First Lady heb ik nooit gesproken over diamanten, wel over mijn bedrijf, maar over diamant specifiek niet.” Zo reageert Claudia Griffith, directeur van het diamantopkoopbedrijf Glomac NV op aantijgingen die recentelijk door Dini Blokland in een video op social media aan het adres van presidentsvrouwe Ingrid Bouterse-Waldring zijn gedaan.
Repatrianten worden goed opgevangen

Repatrianten worden goed opgevangen

Als de meer dan 200 ingezetenen uit Nederland op maandag 20 april 2020 de langverwachte terugreis maken naar Suriname worden zij minimaal 14 dagen in overheidsquarantaine geplaatst. Vanuit de instanties is niets aan het toeval overgelaten als het gaat om de opvang en de zorg van deze groep. Vandaag, 19 april, is de laatste hand gelegd aan de verschillende locaties en is alles gereed gemaakt voor de opvang.
Traditioneel gezag wil gezamenlijke aanpak COVID-19

Traditioneel gezag wil gezamenlijke aanpak COVID-19

Vanaf de melding van een mogelijke dreiging van COVID-19 in ons binnenland, is de regering van Suriname in zwaar overleg getreden met het COVID-19 managementteam en betrokkenen. President Desi Bouterse voerde op 16 april 2020 gesprekken met het traditioneel gezag, districtscommissarissen en de minister van Regionale Ontwikkeling. “Het traditioneel gezag is het er helemaal mee eens dat wij gezamenlijk moeten werken”, zei Danielle Veira, coördinator van het COVID-19 managementteam.
Eerste groep repatrianten Nederland komt naar huis

Eerste groep repatrianten Nederland komt naar huis

De eerste groep repatrianten uit Nederland komt na een lange voorbereiding terug naar Suriname. Dankzij de inspanningen van de regering en een gedegen voorbereiding, mag de eerste groep repatrianten vandaag terugvliegen vanuit Nederland. Het gaat om een groep van 200 repatrianten. Hoewel het leeg is op Schiphol, zijn de mogelijkheden wel gecreëerd voor deze groep Surinamers om terug te vliegen naar huis. Na aankomst zal de volledige groep in overheidsquarantaine geplaatst worden voor 14 dagen.