Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Acto lanceert grensoverschrijdend watermanagementprogramma in het Amazonegebied


In een historische stap hebben de acht ACTO-lidstaten – Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela – voor het eerst ingestemd met de goedkeuring van een Strategisch Actieprogramma voor het Geïntegreerd Beheer van Waterbronnen van het Amazonegebied. Acto, in samenwerking met belanghebbenden uit deze landen, heeft dit programma gelanceerd met als doel het institutionele kader te versterken en een geïntegreerde grensoverschrijdende watermanagementactiviteit te ontwikkelen. Het programma beoogt nationale, regionale en internationale steun te vergaren voor de implementatie van cruciale strategische acties ten behoeve van de bevolking en ecosystemen van het Amazonegebied.

Een grondige beoordeling en een participatieve workshop met belanghebbenden werden onlangs afgerond als onderdeel van het project. De resultaten van deze inspanningen werden op maandag 29 januari 2024 gepresenteerd aan Minister Dasai, waarbij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) fungeert als het focal point van ACTO voor de implementatie van dit ambitieuze watermanagementproject.

De consultant van het project, de heer Roy King, leidde de presentatie, waarin de bevindingen van de assessment en de inbreng van belanghebbenden werden gepresenteerd. De nadruk lag op de noodzaak van nauwe samenwerking en communicatie tussen de betrokken landen om een effectieve grensoverschrijdende waterbeheersing te waarborgen.

Het programma beoogt niet alleen de uitdagingen van de watervoorziening aan te pakken, maar ook bredere milieukwesties en ecologische duurzaamheid binnen het Amazonegebied. De versterking van het institutionele kader en de nauwere samenwerking tussen landen zullen bijdragen aan het verminderen van de impact van activiteiten in één land op de waterbronnen van andere landen.Dit grensoverschrijdende initiatief van Acto markeert een belangrijke mijlpaal in de gezamenlijke inspanningen om het unieke ecosysteem van het Amazonegebied te beschermen en duurzaam beheer van waterbronnen te bevorderen. Het belooft een model te worden voor internationale samenwerking op het gebied van watermanagement en milieubescherming.