Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

203 ambtenaren ronden opleiding succesvol af

De verschillende ambtenarenopleidingen voor het cursusjaar 2019- 2020 zijn afgesloten. Afgelopen dinsdag kregen de bestgeslaagden hun diploma’s uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo in aanwezigheid van directeur, Nasier Eskak. Ook waren aanwezig, de adviseur in Algemene Dienst belast met de coördinatie van Vorming en Opleiding, Kavitadevi Gangadin en medewerkers van Vorming en Opleiding (V&O), de directeur van Human Resource Management (HRM), Jacintha Thomas- Alfaisie en de onderdirecteur Personeelsontwikkeling, Marjory Mulier. De ambtenarenopleidingen bestaan uit de Vooropleiding Surnumerair, opleiding Surnumerair, de Voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding I en II, de Bevolkingsadministratie Basis, de Bevolkingsadministratie I en de Bevolkingsadministratie II.

De bestgeslaagden zijn: Mandelien Van Gennip Madalien (BA Basis), Sylfano Dikoen en Deshrie Kiman (BA I), Helencia Dijo (BA II), Kalidien Amrietpersad en Sharina Karansingh (vooropleiding surnumerair), Usha Makka (Surnumerair), Shailendra Sewradj en Rajshreedevi Orie (VAAO). Van de 393 ambtenaren zijn voor het cursusjaar 2019-2020, 203 geslaagd en 77 afgewezen. 73 ambtenaren hebben gaandeweg de opleiding verlaten en zijn 40 niet verschenen. De opleiding startte met 334 vrouwen en 59 mannen. De overige geslaagden mochten op woensdag 19 mei hun diploma’s in ontvangst nemen. Onder hen behoorde ook de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon.

Minister Somohardjo gaf aan de geslaagden mee, dat leren in deze moderne en dynamische tijd, meer dan ooit een vereiste is, voor eenieder die zich verder wil ontwikkelen in zijn ambt en daarmee het verdere leven. “Studeren brengt u dus, niet alleen hoger op de ambtenarenladder, maar zorgt ook voor een gezonde en rationele overheidsdienst, met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds”. Voorts verwacht de minister een competente, tactvolle, gemotiveerde, klant- en resultaatgerichte, integere, dienstbare, effectieve- en efficiënte functioneren van de geslaagden. De bewindsman feliciteerde de geslaagden en wenste ze heel veel succes.

Gangadin memoreerde het traject dat de leiding van het ministerie, de afdeling V&O en cursisten hebben moeten afleggen om tot deze bijzondere dag te komen. De coördinator hield de geslaagden voor om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen op de werkvloer. “Het ministerie van Biza zal het appreciëren als wij ook positieve reacties uit het veld ontvangen. Laat zien dat uw rugzak, uw bagage met meer kennis en vaardigheden vergroot en verzwaard is geworden”. Zij moedigde de geslaagden aan om het niet hierbij te laten, maar verder te studeren.

Een van de kerntaken van het ministerie is het bijscholen van ambtenaren zodat het overheidsapparaat efficiënter en effectiever kan functioneren. Met het oog hierop worden er diverse opleidingen verzorgd en gecoördineerd door de afdeling Vorming en Opleiding (V&O) ressorterende onder het ministerie. De afdeling is verantwoordelijk voor het vormen en opleiden van het overheidspersoneel tot gekwalificeerde en competente medewerkers, zodat zij kunnen bijdragen aan een goed functionerend overheidsapparaat