Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

1e workshop National BCH Sensitization

“Implementatie Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid in Suriname”

04-07-2022

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu gaf op maandag 4 juli 2022 het startsein van de workshop National BCH Sensitization, dat werd gehouden op het ADEK Complex. Dit was de eerste workshop van een serie van 3 met het doel, om meer bekendheid te geven over de procedures voor de handel en gebruik van Genetische Gemodificeerde  producten. Dit wordt afgekort vanuit de Engelse Term “GM-producten”. Deze bioveiligheidsprocedures zijn vastgelegd op het BCH platform, een website dat openbaar is en waar eenieder terecht kan voor informatie. De workshop heeft betrekking op het Cartagena Protocol inzake bioveiligheid, waar Suriname vanaf 2008 lid van is. Daarin zijn de lidstaten regels met elkaar afgesproken over de handel en gebruik van GM-producten. Dit bioveiligheidsprotocol is zeer belangrijk voor Suriname, omdat ons land de potentie heeft om een belangrijk agrarisch land te worden.

De 3 workshops waren voor verschillende doelgroepen uitgewerkt. De 1e workshop was een algemene workshop om de verschillende stakeholders bekend te maken met bioveiligheid en hoe ze het online platform voor bioveiligheid, de BCH-website, kunnen gebruiken om informatie te zoeken of om informatie in te dienen.

Op woensdag 6 juli 2022, hebben de geslaagde participanten van de 1e workshop een fieldtrip gehad naar het  CELOS en InvitroPlants Grassalco. De participanten hebben niet alleen een workshop gevolgd, maar mochten ook leren over de capaciteit van Suriname m.b.t. GM-detectie en onderzoek. In Suriname worden er geen GM gewassen ontwikkeld, maar producten van GM gewassen komen wel voor in de producten waarvan Suriname gebruikt van maakt .

Bij de 2e workshop hebben participanten van organisaties die de bioveiligheidsprocedures moeten implementeren training daarin ontvangen. Het gaat in deze om overheidsinstanties en instituten, die een belangrijke regulerende rol hebben te vervullen. De BCH-website is gemaakt om o.a. deze groep te ondersteunen om hun taken naar behoren uit te voeren.

De 3e workshop was gericht op de stakeholders van het bedrijfsleven en wetenschappers. De focus was hier gelegd op het gebruik van de BCH-website voor opzoeken of registeren van referentie informatie voor de handel en gebruik van in GM-producten.

Deze workshop eindigde op dinsdag 12 juli 2022.

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu -Min.ROM, is the National Focal Point van het Cartagena protocol alsook het platform. Min.ROM moet erop toezien dat de aanvragen voor handel in deze gewassen en producten daarvan gereguleerd worden. Het Cartagena protocol voor bioveiligheid is een handelsprotocol met het doel: Reguleren van de handel in en gebruik van producten afkomstig van de moderne biotechnologie oftewel GM-producten.

De workshops waren een onderdeel van een Internationaal project voor capaciteitsversterking over het gebruik van het online platform om de handel en gebruik van GM-gewassen en producten te reguleren. Niet alleen in Suriname, maar de meeste landen die lid zijn van het Cartagena protocol zijn niet op de hoogte over de werking van dit Protocol. Wereldwijd is men erover eens dat deze handel moet worden gereguleerd, gezien de consument graag zou willen bepalen welke bestanddelen in hun consumptiegoederen zitten. Ook geeft dit protocol overheden de grondslag om gebruik van GM-gewassen te reguleren door maatregelen in te stellen om kruisbestuiving van GM-gewassen met lokale, van natuurlijke voorkomende planten en dieren tegen te gaan. .

GM-gewassen worden gemaakt, omdat ze een bepaald nut voor ons hebben. Ze lossen problemen gemakkelijk op waarmee landbouwers eeuwenlang te kampen hebben. Ze zijn winstgevend omdat ze bijvoorbeeld besteding zijn tegen bepaalde ziekten en plagen. De ziekte of plaag sterft af wanneer ze in aanraking komen met het GM-gewas of ze zijn gecreëerd om de gevolgen van droogte en overstromingen te weerstaan. Het klimaat heeft geen effect hierop, waardoor de aanplant niet verloren gaat vanwege klimaatstoornissen zoals klimaatverandering.

Dit project wordt uitgevoerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu -Min.ROM en is gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF), door tussenkomst van de UN Environment.-.